Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang Adelsö Hotell 2013

Bakgrund och syfte med villkoren
Dessa villkor underlättar för aktörer på konferensmarknaden och skall minska risken för att tvister skall uppstå.

Definitioner

Arrangemang är en vid definition och omfattar även dagkonferenser, kurser, gruppresor (skol- och sport arrangemang), fester och andra gruppbokningar.

Beställning

En bokning kan ske muntligt eller skriftligt, via post, fax eller mail. Det är viktigt att Ni meddelar vad beställningen avser.
Definitiv namnlista (antal vuxna, antal barn) överlämnas till Adelsö Hotell 14 dagar före ankomstdag. De ändringar som därefter inkommer rapporteras skriftligen till Adelsö Hotell utan dröjsmål/email. Dessa ändringar skall tillsändas av gruppledaren till Adelsö Hotell.
För gruppbokningar ska önskemål om fakturering meddelas.

Adelsö Hotell har inte kreditkortstjänst.

Efter förfallodagen debiterar Adelsö Hotell dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta.
Hotellet förbehåller sig rätten att fakturera för samtliga nätter som bokats vid registreringen, även om utcheckning sker före angivet datum.
Ni får en orderbekräftelse om vad Ni har bokat. En orderbekräftelse sändas/ email till Er. Adelsö Hotell önskar att orderbekräftelsen skickas tillbaka med en underskrift från Er sida. Det går även bra att faxa (08-560 514 50) eller maila:info@adelsogarden.com.

Förskott
25% förskottsbetalning om vi inte har kommit överens om annat - ett villkor för ett bindande avtal.

Särskilda önskemål vid beställningen

Det är viktigt att Ni klargör för vad beställningen avser. Om Ni har särskilda önskemål skall det framföras redan vid beställningstillfället.

Värdefull egendom
Vi ansvarar inte för dyrbar datautrustning eller annan egendom av högt värde.

 
Avbeställning

Att avtal ska hållas (Pacta sunt servanda) är en fundamental regel i så gott som alla rättssystem.

Om hela eller delar av bokningen avbeställs gäller följande:
-Upp till 12 veckor före ankomst kan 100 % av rummen avbeställas utan kostnad.
-Upp till 8 veckor före ankomst kan 50 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 6 veckor före ankomst kan 35 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 4 veckor före ankomst kan 25 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 2 veckor före ankomst kan 10 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 48 timmar före kl 12.00 ankomstdagen kan 5 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.

För avbeställningar utom ovan angivna tider och procentsatser debiteras rumskostnaden för upp till två nätter och inga andra kostnader tillkommer.
Debitering sker dock endast om Hotellet inte lyckas sälja de avbeställda rummen till annan gäst/andra gäster.
Observera att beställning skall ske skriftligt.

Reservation för prisändringar
Adelsö Hotell har rätt att göra prisändringar, men meddelar kunden tre månader förväg.

Force majeure
Observera att för beställaren inställt tåg, flyg eller båtförbindelse inte är Force majeure. Inte heller sjukdom för beställaren faller in härunder (se vidare under rubriken avbeställning).

Ansvar för egendom/vållande av skada
För värdeföremål som förvaras inne i hotellrum svarar den enskilde hotellgästen själv.

Tvister
Vid tvist rekommenderas att vända sig till Ansvarsnämnden för bedömning av frågan.