Villkor för gäster på Adelsö Hotell 2013

Inledning
Dessa villkor reglerar priser, boknings- och betalningsvillkor för rumsbokningar.

Dispositions rätt för rum
Rätten att disponera över rummen ska bekräftas via e-mail.

Rumspriser
Hotellet ska meddela gällande rumspriser på internetsidan: adelsogarden.com.

Avstämning av antal bokade rum och definitiv namnlista
Avstämning av antalet bokade rum sker viq e-mail, fax eller brev. Vid beställningen och minst två dagar innan ankomstdagen. Men kan även ske vid annat tillfälle på endera parts initiativ.

Betalningsvillkor
Gäst som har erlagt deposition för upp till två nätter på Adelsö Hotell erhåller avdrag för depositionen i sin logiräkning. Resterande logibelopp betalas senast vid ankomst.
Adelsö Hotell har inte kreditkortstjänst.

Gäst som vill förkorta sin ursprungliga bokningsperiod
Adelsö Hotell reglerar eventuella uppkomna kostnader med gästen vid avresa.
Det faktum att gäst kan komma att få ersätta Adelsö Hotell vid avkortad vistelse ska vistelsedeltagarna informeras om genom att infoga följande formulering i de olika handlingar vid deltagarregistreringen:
Hotellet förbehåller sig rätten att få betalt för samtliga nätter som bokats vid registreringen, även om utcheckning sker före angivet datum.

No show
Vid ”No show” debiteras rumskostnaden för upp till två nätter.
Andra natten debiteras dock endast om Adelsögårdens Pensionat inte lyckas sälja rummet till annan gäst.

Tillkommande kostnader / garanti eller gästförskott
Gästens personliga utgifter betalas vid avresa. Hotellet förhåller sig dock rätten att i samband med incheckning kräva en garanti i form av, kontant förskott eller liknande för eventuella extra kostnader i samband med vistelsen.

 
Hotellet förbehåller sig rätten till garanti från gäst i form av registreringskort eller liknande i samband med incheckning. Hotellet har rätt att kräva ersättning av gästen för skadegörelse eller om gästen inte har hållit sig rätt för reglerna: rökningsförbud, husdjursförbud, osv.”

Avbeställningsregler
Om hela eller delar av bokningen avbeställes gäller följande:

-Upp till 12 veckor före ankomst kan 100 % av rummen avbeställas utan kostnad.
-Upp till 8 veckor före ankomst kan 50 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 6 veckor före ankomst kan 35 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 4 veckor före ankomst kan 25 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 2 veckor före ankomst kan 10 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.
-Upp till 48 timmar före kl 12.00 ankomstdagen kan 5 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad.

För avbeställningar utom ovan angivna tider och procentsatser debiteras rumskostnaden för upp till två nätter och inga andra kostnader tillkommer.
Debitering sker dock endast om Hotellet inte lyckas sälja de avbeställda rummen till annan gäst.

Överbokat eller stängt hotell

Vid en eventuell överbokning på Adelsögården är Hotellet skyldigt att tillse så att gäst erbjuds ett alternativt boende med samma standard och till samma rumspris samt bekosta taxi eller annan transport. Hotellet ska därför även svara för eventuell prisskillnad.
Om Hotellet repareras eller hålls stängt p g a reparationer, är Hotellet skyldigt att ordna annat boende med samma standard och till samma rumspris.

Force Majeure

I händelse av krig, myndighetsbeslut, terrorism, katastrof, strejk, inrikespolitiska störningar eller någon annan omständighet som parterna inte råder över och som gör det icke tillrådligt, olagligt eller omöjligt för parterna att fullgöra sina skyldigheter, kan genom uppsägning och utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.